บริการ รับตรวจไวยากรณ์ ตรวจ Error ตรวจแกรมม่า Proofreading

หากใครยังสงสัยหรือพึ่งเคยได้ยินกับบริการ รับตรวจไวยากรณ์ Proofreading ว่า บริการนี้เกี่ยวกับอะไร ทำไมต้องมี?

best proofreading service in Thailand

The Best Online Proofreading Service In Thailand

หากคุณทำงานด้านวิชาการ งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ ที่ต้องได้ใช้ภาษาอังกฤษ หากคุณเขียนงานเอง อาจจะยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ว่าถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ หากมีใครสักคนมาตรวจให้อีกครั้งก็คงดี และยิ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง จะทำให้คุณมีความมั่นใจงานตัวเองมากขึ้น และต้องการงานที่มีคุณภาพสูง บริการนี้เหมาะกับคุณมาก

งานวิชาการ งานเขียน งานวิจัย บทคัดย่อ งานแปล งานที่ต้องส่งให้ไปยังต่างประเทศ หรือชาวต่างชาติดู มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เพื่อให้ชาวต่างชาติอ่านได้รู้เรื่อง การตรวจ Proofreading เพื่อหา Error ตรวจแกรมม่า และแก้ไขให้ถูกต้อง จึงมีความสำคัญมากในปัจจุบัน

ทาง Proofreading.TranslationFind.com ได้ตระหนักเห็นความสำคัญ เปิดบริการรับด้านนี้โดยตรง โดยมีเจ้าของภาษา (Native Editor ทั้ง UK และ USA) เป็นคนตรวจให้ เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าของภาษา ต้องรู้ละเอียด รู้ลึก รู้จริง เพื่อที่งานของคุณจะได้ออกมามีคุณภาพ ประสิทธิภาพมากที่สุด

สามารถตรวจได้ทั้งแบบ British English และ American English ตามที่ลูกค้าสนใจ และทางเรายังมีการออกใบรับรองการตรวจ เพื่อให้คุณยืนยันได้ว่างานคุณได้รับการตรวจจากเจ้าของภาษา

บริการ รับตรวจไวยากรณ์ ตรวจ Error ตรวจแกรมมม่า Proofreading

Proofreading คืออะไร?

Proofreading คือ การตรวจพิสูจน์ตัวอักษร ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ตรวจสอบความถูกต้องความเรียบร้อยของงานเขียน เช่น งานวิชาการ งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ งานแปล เป็นต้น เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์มากยิ่งขึ้น

บริการ รับตรวจไวยากรณ์ Proofreading ตรวจอะไรบ้าง?

เราเก็บทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับภาษา หา Error ที่เจอ ตรงไหนอ่านไม่รู้เรื่อง อ่านไม่เข้าใจ เราเอาข้อมูลที่มีมาเขียนให้ใหม่ ตรงไหนที่ดีอยู่แล้ว ก็คงไว้ โดยหลักการสำคัญคือ เนื้อหาที่เจ้าของงานต้องการจะสื่อต้องคงเดิม Technical terms ต้องไม่เปลี่ยน งานที่ผ่านมือของทีมงาน Editor ของเรา จะต้องเป็นที่มีภาษาที่ถูกต้อง ได้รับการยอมรับจาก Journal

โดยขอบเขตที่เราปรับแก้ มีดังนี้

 • ตรวจแก้ไขคำที่พิมพ์ผิด
 • ตรวจรูปแบบประโยค สำนวน วลี
  การสะกดคำ คำศัพท์ที่ใช้มีความถูกต้องหรือไม่
 • เครื่องหมาย วรรคตอน ถูกต้องไหม มีตกหล่นหรือไม่ ยึดตามต้นฉบับเป็นหลัก
 • รูปแบบการจัดวางโครงสร้าง
 • แก้ไขข้อผิดพลาดของไวยากรณ์
 • ตรวจสอบสอดคล้องของประธานและกริยา
 • ตรวจสอบความต่อเนื่องของประโยค
 • ตรวจสอบการใช้ Tense
foto-sushi-128246-unsplash.jpg
fabio-spinelli-695744-unsplash.jpg

ลักษณะการตรวจ Proofreading ที่ดีควรเป็นอย่างไร

งาน Proofread ภาษาอังกฤษ เป็นงานที่ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำเอกสารก่อนส่งตีพิมพ์หรือนำไปใช้งานก็ว่าได้ ดังนั้น การตรวจต้องละเอียด เก็บความถูกต้องทางภาษาให้ครบทุกจุด หากเป็นงานวิชาการ จำเป็นต้องดูทั้ง Citations และ References เพื่อ Make sure ว่า เอกสารจะไม่ตกหล่น

 • อ่านเนื้อหาทั้งหมด ทุกบรรทัด
 • อ่านด้วยความใส่ใจ ไม่อ่านผ่านๆ เพื่อจับผิดงาน ว่ามีตรงไหนผิดบ้าง
 • เก่งทางด้านภาษาและเชี่ยวชาญด้านงานวิชาการ
 • มีความละเอียด รอบคอบ
100%
รับประกันความพึงพอใจ
0.55
อัตราคาบริการเริ่มต้นที่คำละ 0.55 บาท/จากต้นฉบับ
3
แก้ไขงานได้ถึง 3 ครั้ง
24
Editor พร้อมรับงานไปตรวจได้ตลอด 24 ชั่วโมง
UK/USA
เลือกรูปแบบภาษาได้ทั้ง British และ American English
100%
แก้ตรงไหน ปรับอะไรบ้าง เรามี track ให้ดู และส่งไปพร้อมกับไฟล์ที่พร้อมใช้

Academic Staff

Graeme Kay

Proofreader and Ediitor - Rewriting and Paraphrasing

Peter Charge

Proofreader and Editor

Rachan Areelon

Proofreader and Editor

Andrew Barclay

Proofreader and Editor

John Ross

Proofreader and Editor

ทำไมต้องมาใช้บริการตรวจ Proofreading กับเรา

ตรวจได้ทุกบทความ ทุกรูปแบบ ส่งงานได้ตรงเวลา พร้อมรับงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง แก้ไขงานให้จนกว่าจะผ่าน คนตรวจเป็น Native จริง มีความชำนาญในการเขียนภาษาอังกฤษ ทำให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว 100% Confidentiality ทางเราไม่เปิดเผยข้อมูลหรือนำงานไปเผยแพร่ที่อื่นแน่นอน

บริการของเราแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. Proofreading for Academic Purposes

รับตรวจ Proofreading สำหรับงานวิชาการ ได้แก่ ตรวจภาษา สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ งานวิจัย บทความสำหรับตีพิมพ์ ฯลฯ Journal article editing and proofreading services (Academic and Scientific journals) Thesis & dissertation editing and proofreading services

2. Editing and Proofreading for Business or Corporate

รับตรวจ Proofreading สำหรับงานธุรกิจ ได้แก่ เอกสารทางการตลาด ข้อมูลบนเว็บไซต์ จดหมายข่าว แผนธุรกิจ รายงานประจำปี ฯลฯ

3. Proofreading for General Documents

รับตรวจ Proofreading สำหรับงานทั่วไป ซึ่งเป็นงานที่เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น  Resume จดหมายแนะนำตัว SOP (Statement of Purpose) REC (Letter of Recommendation) ฯลฯ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการสำหรับงานตรวจ Proofreading โดยปกติเราคิดตามจำนวนคำต้นฉบับ

ตรวจแบบเน้นแก้แกรมม่า

1. Proofreading Service

อัตราค่าบริการสำหรับงานตรวจ Proofreading โดยปกติเราคิดตามจำนวนคำต้นฉบับ

คำล่ะ 0.55 บาท สำหรับเน้นแก้ไวยากรณ์อย่างเดียว เหมาะกับงานทั่วไป (ตัวอย่างงานตรวจ Abstract ที่เน้นตรวจแบบ Proofreading)

2. Proofreading and Editing Service (Full Editing)

และแบบ คำละ 1 บาท (Full Editing) สำหรับแก้ไขละเอียดทั้งภาษาและการเรียบเรียง เพื่อตีพิมพ์

ตรวจแบบ full editing

Payment Options

Credit Cards

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ เมื่อได้รับแจ้งค่าบริการแล้ว สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้เลยทันที

Paypal

จ่ายผ่านบัญชี PayPal ได้ สะดวก และรวดเร็ว เหมาะมากๆ สำหรับลูกค้าที่เรียนอยู่ต่างประเทศ เช่น ที่ UK, USA, Australia

Bank Transfer

โอนผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท ก็ได้เช่นเดียวกัน เมื่อแจ้งสลิปการโอนเงินแล้ว ทาง Editor จะเริ่มงานทันที

วิธีการสั่งงาน

ลูกค้าสามารถส่งไฟล์งานที่ต้องการตรวจ Proofreading มาให้เราตรวจสอบประเมินราคาได้ทางอีเมล  translationfind@gmail.com หรือทางไลน์ไอดี 0878314785 ทันทีที่เราได้รับอีเมลหรือข้อความแล้ว เราจะประเมินราคาและระยะเวลาดำเนินการโดยทันที

รับแปลเอกสาร พร้อมตรวจไวยากรณ์ นักแปล & นักตรวจ เจ้าของภาษา

เรามีบริการ ” รับแปลเอกสาร พร้อมตรวจไวยากรณ์ ” นักแปลมืออาชีพ ตรวจโดยเจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การันตีคุณภาพผลงานมากกว่า 10,000 ที่เคยให้บริการ ต้องการงานด่วนสามารถแจ้งได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง